Kiedy stosować kasy fiskalne Rybnik a kiedy nie?

Krajowe przepisy podatkowe w odniesieniu do stosowania urządzeń rejestrujących poszczególne transakcje tj. w skrócie mówiąc kas fiskalnych zmieniają się co roku. Jeszcze do niedawna z tego obowiązku przedsiębiorcy realizujący sprzedaż na rzecz osób nie prowadzących działalności gospodarczej lub też rolników ryczałtowych nie musieli w swych firmach instalować kas jeżeli ich roczne obroty nie były większe aniżeli kwota 40 000 zł. Tak było jeszcze w 2012 roku. Od roku 2013 limit ten został zmniejszony o połowę i obecnie jest to kwota 20 000 zł. Kiedy więc przedsiębiorca rozpoczyna działalność z początkiem roku przysługuje mu cała wysokość – jeżeli natomiast w ciągu roku to wartość limitu jest dzielona proporcjonalnie do ilości miesięcy. Stąd też kasy fiskalne Rybnik muszą być w firmie zainstalowane nie później niż w okresie dwóch miesięcy od daty przekroczenia ustawowej kwoty. Jeżeli przedsiębiorca nie wywiąże się z tego obowiązku będą grozić mu dotkliwe konsekwencje ze strony organu podatkowego w postaci kary wynoszącej 240 stawek dziennych lub też kary grzywny.

Hej cześć i czołem! Dołącz do mnie w tej technicznej przygodzie, jakim jest pisanie bloga. Mam nadzieję, że moje treści nie będą nudne i będziesz się świetnie bawił, i edukował czytając je!