KONTYNUOWANIE PRZYJĘTEJ LINII

Stanowi to konsekwencję kontynuowania przyjętej linii działania w latach siedemdzie­siątych, szczególnie uwypuklonej na VII Plenum KC. Tak więc, zgodnie z postanowieniem VIII Zjazdu, trzeba w naj­bliższych latach opracować system instrumentów społecz­no-gospodarczych,. który przyczyni się do zwiększenia popytu, zapotrzebowania całej gospodarki na rezultaty prac naukowych. Kwestią zasadniczą staje się przy tym pełne zrozumienie przez ludzi nauki i przemysłu istoty postępu technicznego w naszych warunkach. Utarło się przekonanie, że postęp techniczny polega na wykorzystaniu efektów prac badawczych i rozwojowych, na wprowadzaniu nowej techniki. Jest to pogląd ogromnie uproszczony, niepełny i dopuszczający działania pozorne lub zgoła fałszywe. W rzeczywistości postęp techniczny to. zjawisko niejednorodne i można wymienić różne jego  rodzaje,-różne drogi i ścieżki, dające w efekcie jakże od-, mieńne wyniki.

 

Hej cześć i czołem! Dołącz do mnie w tej technicznej przygodzie, jakim jest pisanie bloga. Mam nadzieję, że moje treści nie będą nudne i będziesz się świetnie bawił, i edukował czytając je!