OKREŚLENIE SKUTKÓW

O ile w niektórych dziedzinach nauki i techniki oraz produkcji przywidywa- nia z dużym prawdopodobieństwem mogą sprawdzić się w rzeczywistości, o tyle skutków rewolucji naukowo-tech-* nicznej nie można przewidzieć., Nie jest możliwe bowiem   określenie skutków .. oddziaływania postępu ,, naukowego i technicznego na człowieka. To jest wielka niewiadoma.Uczeni radzieccy wraz ze swymi amerykańskimi kole­bami zapewniali w roku 1972, że dla ochrony ludzkości przed ujemnymi skutkami cywilizacji należy opracować  ‘ nie później niż do 1975 r. — światowy system rozwoju  ekonomicznego. Do dziś nie ma tai&Lej, chociażby bardzo ; ogólnej, prognozy.

Hej cześć i czołem! Dołącz do mnie w tej technicznej przygodzie, jakim jest pisanie bloga. Mam nadzieję, że moje treści nie będą nudne i będziesz się świetnie bawił, i edukował czytając je!