Z MYŚLĄ O KORZYŚCIACH

Z myślą o  przyszłych korzyściach już od połowy lat pięćdziesiątych stacja eksperymentalna firmy Du Pont pracuje nad roz­wiązaniem zagadki: w jaki sposób rośliny pobierają z po­wietrza azot i przetwarzają go w amoniak. Dotąd firma • nie zarobiła na tych pracach ani centa, a badania są prowadzone nadal i każdego roku przeznacza się na ten cel w firmie Du Pont 110 min dolarów. W tym finansowaniu nie ma żadnej filantropa. Po prostu wprzęgnięto naukow­ców do rydwanu, który ma dotrzeć w rewiry bardzo in-chemik, H. Saint-Deville, . aby zainteresowa^ władze niezwykle lekkim metalem wykonaj ^ grzechotkę dla syna cesarza Napoleona III. Trzeb y ze strony uczonego różnych zabiegów dla pozyskania ce tym samym uzyskania państwowej pomocy dla swoich badań.

Hej cześć i czołem! Dołącz do mnie w tej technicznej przygodzie, jakim jest pisanie bloga. Mam nadzieję, że moje treści nie będą nudne i będziesz się świetnie bawił, i edukował czytając je!