Z WIELKĄ NIECIERPLIWOŚCIĄ

Z wielką niecierpliwością oczekują od naukowców * ostatecznych odpowiedzi, pełnych wyjaśnień, rozwi4zań . idealnie trafnych.    Kiedy-w roku .1971 na usypisku śmieci w Bochum znaleziono 2500 zasobników z cyjankami wystarczającymi’do    uśmiercenia. kilku milionów , ludzi, zwrócono się do najtęższych umysłów, z pytaniem: co czynić? Uczeni dali dość’     wymowną odpowiedź: me ma óbećnie.metody na pós1;ępo-  yranie z odpadami soli hartowniczych… Zagadnienie więc ‚ochrony życia ludzkiego przed niebezpiecznymi produktmi, przemysłowymi w rodzaju cyjanków pozostaje ly dalszym ciągu nie rozwiązane. A nie’jest to jedyne zadanie   wymagające ingerencji nauki i szybkich rozwiązań’.

Hej cześć i czołem! Dołącz do mnie w tej technicznej przygodzie, jakim jest pisanie bloga. Mam nadzieję, że moje treści nie będą nudne i będziesz się świetnie bawił, i edukował czytając je!