Zmierzch tradycyjnego sprzętu audio

Jednym z powszechniejszych trendów, jakie dokonują się w przemyśle elektronicznym, jest postępująca unifikacja urządzeń. Umożliwia to technika, która sprawia, że elektronika i wszelkie podzespoły elektroniczne, stają się coraz mniejsze, przy jednoczesnym zwiększaniu ich parametrów technicznych. Multimedia stają się coraz bardziej dostępne. To sprawia, że urządzenia, które kiedyś przeżywały rozkwit, obecnie skłaniają się do powolnego upadku. I ten proces zachodzi coraz szybciej. Jego doskonałym przykładem jest znikanie z rynku odtwarzaczy do przenośnej muzyki, czyli tak zwanych odtwarzaczy mp3. Kilkanaście lat temu, kiedy zastąpiły odtwarzacze CD i tradycyjne walkmany na kasety, były czymś, czego pożądali wszyscy. Umożliwiały w małym urządzeniu zgromadzenie tysięcy utworów, czego w żaden sposób nie potrafiły pierwsze telefony komórkowe. Ale szybki rozwój techniki sprawił, że obecnie coraz mniej osób jest skłonnych do używania osobno telefonu i osobno odtwarzacza mp3, bo jakość muzyki z telefonu nie odbiega od tej z odtwarzacza, a wygoda użytkowania jest o wiele większa.